Komornik Szczecin - Centrum Łukasz Pauch

Komornik w Szczecinie Łukasz Pauch prowadzi kancelarię komorniczą przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum. Kancelaria mieści się przy Placu Batorego 3. Komornik w Szczecinie działa na terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej, zajmując się wykonywaniem czynności egzekucyjnych w sprawach cywilnych, ale wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów. Komornik może prowadzić egzekucję m. in. z dochodów dłużnika (wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty), rachunku bankowego, ruchomości (samochodów, maszyn i urządzeń, sprzętu RTV, AGD), nieruchomości (dom, mieszkanie) oraz wierzytelności i innych praw majątkowych dłużnika. Komornik ma prawo przymusowego otwarcia mieszkania, firmy lub innego lokalu zajmowanego przez dłużnika, przeszukania pomieszczeń, jak również przeszukania rzeczy dłużnika, a nawet odzieży, którą dłużnik ma na sobie.