Polskie Centrum Odszkodowań

Polskie Centrum Odszkodowań dzięki własnej Kancelarii Prawnej oferuje kompleksową pomoc poszkodowanym w uzyskiwaniu odszkodowań po wypadkach. Pozostający do dyspozycji klientów prawnicy, eksperci i doradcy odszkodowawczy zapewniają profesjonalną obsługę zarówno w sprawach polubownych, jak i na drodze sądowej. Od klientów nie pobieramy opłat wstępnych – nasze honorarium uzależnione jest od efektów naszych działań.

Komu pomagamy?

uczestnikom wypadków komunikacyjnych – kierowcom, pasażerom, motocyklistom, rowerzystom, pieszym,
osobom poszkodowanym w wypadkach w gospodarstwie rolnym
osobom, które utraciły w wypadkach najbliższych członków rodziny,
pomagamy osobom poszkodowanym w wyniku błędu medycznego,
pomagamy bez względu na to, czy wypadek miał miejsce w Polsce czy za granicą.


Jaki jest zakres działań Polskiego Centrum Odszkodowań?

ustalamy we własnym zakresie zakład ubezpieczeń sprawcy wypadku,
pomagamy w zgromadzeniu dokumentacji dowodowej,
precyzujemy roszczenia: zadośćuczynienia, odszkodowania, renty,
zastępujemy w formalnościach przed zakładem ubezpieczeń.


Jakie są warunki współpracy?

umowę zawieramy dopiero po przeanalizowaniu dokumentacji przez specjalistów,
nie pobieramy żadnych opłat wstępnych,
nie zawieramy ugód bez zgody naszych Klientów,
umożliwiamy prowadzenie sądowego procesu cywilnego przez adwokata lub radcę prawnego,
w skład Polskiego Centrum Odszkodowań wchodzi jedna z czołowych kancelarii prawnych w Polsce