Kancelaria Prawa Administracyjnego i Nieruchomości

Przedmiotem działalności kancelarii jest prowadzenie spraw administracyjnych w obszarze nieruchomości, do których należą w szczególności wywłaszczenie nieruchomości, opłata planistyczna, opłata adiacencka czy opłata z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej lub leśnej.

Ponadto kancelaria kompleksowo obsługuje projekty deweloperskie oraz oferuje wsparcie w sprawach związanych z przekształcaniem nieruchomości gruntowych.
Due Diligence nieruchomości
Prowadzimy procesy związane z wieloaspektowym sprawdzeniem nieruchomości przed ich nabyciem oraz analizy prawno-ekonomiczne pod kątem możliwości i optymalnego ich przekształcenia oraz studia wykonalności projektów inwestycyjnych.
Pozwolenie na budowę
Reprezentujemy inwestorów i deweloperów we wszelkich postępowaniach administracyjnych związanych z procesem inwestycyjnym - decyzja o warunkach zabudowy, decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, pozwolenie na budowę, decyzja środowiskowa i inne.

Jedną z naszych głównych specjalizacji są odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości, w tym za działki wydzielone pod drogi publiczne oraz wywłaszczone na skutek wydania decyzji ZRID.